ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PROJECTS & ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑ PROJECTS  ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Highslide JS

 

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

 

 1. Project1 ( Το ερασιτεχνικό θέατρο στη Μυτιλήνη - Υπευθ. Καθηγήτρια: Ελένη Γιαβρή )
 2. Project2 ( Η μαγειρική στη Λογοτεχνία - Υπευθ. Καθηγήτρια : Ελένη Γιαβρή )

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013

 

 1. Project1( Βιόσιμη ανάπτυξη (Νερό και διαχείριση) - Υπευθ. Καθηγητές : Νικόλαος Αγγελίνος - Δημήτριος Μιχαλακέλλης )
 2. Project2( Βιόσιμη ανάπτυξη (Τα οφέλη των πράσινων στεγών) - Υπευθ. Καθηγητές : Νικόλαος Αγγελίνος - Δημήτριος Μιχαλακέλλης )
 3. Project3( Κάρολος Ντίκενς - Ηζωή και το έργο του) - Υπευθ. Καθηγήτρια : Ελένη Γιαβρή )
 4. Project4( Ανακύκλωση-Βιολογικός καθαρισμός) - Υπευθ. Καθηγητές Κουσουνιάς Απόστολος-Καραβασίλη Δήμητρα )
 5. Project5( Ανακύκλωση-Βιολογικός καθαρισμός) - Υπευθ. Καθηγητές Κουσουνιάς Απόστολος-Καραβασίλη Δήμητρα )
 6. Project6( O μηχανισμός των αντικυθήρων) - Υπευθ. Καθηγητές (Γιαννάκα Αριστέα-Μιχαλακέλης Δημήτριος )
 7. Project7(Διατροφικές διαταραχές)-Υπευθ. Καθηγητές (Κουσουνιάς Απόστολος-Καραβασίλη Δήμητρα)
 8. Project8(Σχολικός εκφοβισμός)-Υπευθ. Καθηγητές (Κουσουνιάς Απόστολος-Καραβασίλη Δήμητρα)
 9. Project9 («Καταςκευό του Hydrobot») - Υπευθ. Καθηγητές (Γιαννάκα Αριστέα-Μιχαλακέλης Δημήτριος )

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014

 

 1. Project1("Πίστη και σύγχρονα προβλήματα στην ποίηση και στο τραγούδι")- ΥπευΘ. Καθηγήτρια Καραβασίλη Δήμητρα
 2. Project2("Το φιλί σου μου έσωσε τη ζωή")-Υπευθ. καθηγητής Κουσουνιάς Απόστολος
 3. Project3("Αγάπησαν την Ελλάδα όπως εμείς? Εξακολουθούν να υπάρχουν;")-Υπευθ. καθηγήτρια Βαλιού Μαρία
 4. Project4("Θεματικά πάρκα στον κόσμο")-Υπευθ. καθηγήτρια Βαλιού Μαρία
 5. Project5("Συνθήματα στους τοίχους της Μυτιλήνης και ηθικές αξίες των νέων")-Υπευθ. καθηγήτρια Καραβασίλη Δήμητρα
 6. Project6("Άσκηση διατροφή και ποιότητα ζωής")-Υπευθ. καθηγητής Κουσουνιάς Απόστολος

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

 

 1. Ομαδική Εργασία 1("Πατριαρχική οικογένεια") - Υπευθ. Καθηγήτρια : Βαξεβάνη Ειρήνη
 2. Ομαδική Εργασία 2("Τα φύλα στη λογοτεχνία-Πατριαρχική οικογένεια") - Υπευθ. Καθηγήτρια : Βαξεβάνη Ειρήνη
 3. Project1("Χώρες και Χοροί")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Βαλιού Μαρία
 4. Project2("Τα αξιοθέατα του Λονδίνου και η ιστορία τους")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Βαλιού Μαρία
 5. Project3("Εκκληστιαστικές εκδράσεις στην καθημερινή μας ζωή")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 6. Project4("Ο Ξένος στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 7. Project5("Διατροφικές συνήθειες και θρησκείες")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 8. Project6("Λατρευτικές ιδιαιτερότητες στις θρησκείες του κόσμου")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 9. Project7("Αξιοθέατα- Σύμβολα Ευρωπαϊκών χωρών")-Υπευθ. καθηγήτρια Βαλιού Μαρία

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

 1. Project1 ("ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 2. Project2 ("ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 3. Project3 ("Αγγλικές λέξεις ελληνικής καταγωγής. Αγγλικές λέξεις στην ελληνική καθημερινότητα")
 4. Project4 ("ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΧΩΡΑ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Εριφύλη Ιατρού

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

 1. Project1 ("ΨΩΜΙ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Καραβασίλη Δήμητρα
 2. Project2 ("ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ")-Υπευθ. Καθηγητής : Μιχαλακέλης Δημήτριος
 3. Project3 ("ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ")-Υπευθ. Καθηγητής : Μιχαλακέλης Δημήτριος
 4. Project4 ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ")-Υπευθ. Καθηγήτρια : Εριφύλη Ιατρού
 
free poker