ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

 A ΛΥΚΕΙΟΥ                        ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                         
2012-13  
2013-14 
 Β ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ    
2012-13   
2013-14  
 Γ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
2012-13  
  1. 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΚΑ)
  2. 2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
  3. 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΦΥΣΙΚΗ)
  4. 2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΦΥΣΙΚΗ)
  5. 3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΦΥΣΙΚΗ)
2013-14 
  1. 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΦΥΣΙΚΗ)

 

 
free poker